Angela Aspirant keurmeester

Geschreven: 12 april 2020

EXTERIEUR & BEWEGINGSLEER

De cursus Exterieur & Bewegingsleer (E&B) is de laatste algemene opleiding voordat je je kunt gaan specialiseren als exterieurkeurmeester. In de cursus leer je alles over de anatomie en beweging van de hond. Je leert ook om deze te beoordelen.

Angela heeft deze cursus met goed gevolg doorlopen en is nu Aspirant Exterieur kerumeester :) 

 

Uit de RADAR van de RAAD VAN BEHEER  Op dinsdag 18 februari jl. vond de terugkomavond plaats voor de E&B-geslaagden uit het cursusjaar 2019. Van de negen examenkandidaten zijn er zes geslaagd. Daarvan waren er vijf geslaagden aanwezig, die uiteraard in het zonnetje werden gezet.
Namens de Raad van Beheer was portefeuillehouder keurmeesterszaken Carel Canta aanwezig en namens de E&B-docenten Dick Rutten en Erna Upmeijer. Namens de keurmeesterscommissie woonden Nicole Horsten en Rob Douma de avond bij.
Coach Na de opening door bestuurslid Carel Canta gaven Dick Rutten en Rob Douma een presentatie over het verdere verloop van een mogelijke keurmeestersloopbaan en de daaraan voorafgaande rasexamens en -opleidingen. Later kregen alle geslaagden een intakegesprek en werd hen een coach toegewezen, die hen sturing zal geven ter voorbereiding naar een rasexamen, maar die zij ook gedurende hun opleiding (en daarna) kunnen raadplegen. Voor de geslaagden
was het een smak aan informatie en terecht merkten zij op, dat een goede voorbereiding veel tijd kost, maar dat zij het zeer op prijs stelden dat zij een coach toegewezen hebben gekregen om hen te begeleiden.